Factory Tour

Princip kompanije: poštenje je temelj, kvalitet je život.

Koncept proizvodnje: rigorozno planiranje i efikasan rad.

Koncept razvoja: ruku pod ruku za stvaranje, raznovrsnost proizvoda.

Duhovni koncept: jedinstvo i pragmatizam, pionirski i inovativni.

xiantang-1
xiantang-2